PRESTIGE DETAILING CLINIC

ul. Do Huty 31, 33-100 Tarnów

NIP: 9930659293  REGON: 363717679

 

+48 736 117 117 

biuro@prestigedetailing.pl

Marketing & PR
marketing@prestigedetailing.pl
kom. + 48 668 027 012

 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności (http://prestigedetailing.pl/polityka-prywatnosci). Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Prestige Detailing Clinic Aleksandra Ślusarczyk.
Potwierdź, że nie jesteś robotem

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Prestige Detailing Clinic Aleksandra Ślusarczyk z miejscem prowadzenia działalności w Tarnowie, ul. Do Huty 19, /oddział ul. Do Huty 31/, adres e-mail: biuro@prestigedetailing.pl,
2. Prestige Detailing Clinic Aleksandra Ślusarczyk pozyskała i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy i przygotowania odpowiedzi na zapytanie drogą e-mailową lub telefoniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w pkt. 2.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2 wyłącznie na Pani/Pana życzenie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom firmy, jak również innym  podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie drogą e-mailową lub telefoniczną oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. W związku z przetwarzaniem przez Doradcę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
•    prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
•    prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
•    prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
•    prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
•    prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
10. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie.